تبلیغات
Perihal Kostum Pekerja
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
Visidipo
Ruang Berbagi Visi Daring
Visidipo جمعه 11 / 3 / 1397

Konveksi Seragam Kerja Jakarta Surewi 4Tsu no shuyona Hokubei supotsurigude wa, 2tsu no seifuku no uchi no 1tsu ga hobo tsuneni shiroku yuseideari, kaku rigu wa dono chimu ga tsujo wa shiroi seifuku o chakuyo subeki ka o kettei suru kisoku o motte imasu. Kanshu-teki ni, nashonarufuttoborurigu (NFL) to nashonaruhokkerigu (NHL) chimu wa homugemu-yo no karayunifomu o chakuyo shite imasu. Taisho-teki ni, mejarigu yakyu (MLB) to nashonarubasukettoboru kyokai (nba) no chimu wa, homugemu no tame ni shiroi seifuku o chakuyo shite imasu. Shikashi, Hokubei no 4 dai purosupotsu taikaide wa, korera no ruru wa genkaku ni shiko sa rete imasen. Ichibu no NFL chimu, tokuni darasukauboizu wa, homugemu-yo no howaitojaji o chakuyo shite imasu. Jogibusu ga washintonreddosukinzu no kochideatta toki, 1981-nen kara 1992-nen ni kakete, soshite 2004-nen kara 2007-nen ni kakete, reddosukinzu wa homugemu de dokusen-teki ni shiro jaji o chakuyo shimashita. Igirisu, tokuni futtoborude wa,`kitto' ya `sutorippu'(`sakkakitto' no yo ni) to iu yogo ga yori ippan-tekidesu (yunifomude wanaku).

Gunpuku wa, guntai no menba ya kakkoku no jun gun soshiki ga chakuyo suru hyojun-ka sa reta doresudesu. Miritaridoresu to gunji-teki sutairu wa, irotoridori de seikona mono kara hijo ni jitsuyo-tekina mono made nanseiki ni mo watari okiku henka shimashita. Shikibetsu to hyoji o mokuteki to shita hyojun-ka sa reta dokutoku no doresu no katachi o shita gunpuku wa, tsujo, chuo tokyoku ni yotte sobi sa reta soshiki sa reta guntai no chokodearu. Genjitsu-tekina sensotokeizai-tekina hitsuyo-sei wa, imaya toitsu sekkei no shihai-teki yoin to natte iru. Shikashi, hotondo no gun wa, ikutsu ka no kotonaru toitsu taipu o kaihatsu shite kita. Hotondo no guntai no gunji yoin oyobi ichibu no minkan shokuin wa, sentoki, kakisu matawa hoka no bon'yari shita iro no sagyogi no ichibu matawa subete o chakuyo suru koto ga arimasu. Masumasu firudo mamo, okugai sagyo, sarani wa ofisu u~ea no tame no meisai-fuku ni totte kawarimashita. Sabisudoresu, izen no akutibusabisu to tsujo no de~yutiu~ea. Imaya kanryaku-ka sa reta soshoku (nuigurumi no botan no shiyo ya medaru no ribonba no kokan nado) o shibashiba shiyo suru han seishikina kikai ni chakuyo shimasu. Perihal Kostum Pekerja